„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok:
és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”  Máté 11:29,30

Templomi gyerekkarácsony

Templomi gyerekkarácsony

Az advent második vasárnapját követő kedden a Halacska óvoda mindkét épületének gyerekei közösen ünnepeltek a Budafoki Református Templomban.

A templomba érkezés után az iskola diákjai betlehemessel köszöntötték az óvodásokat. Már a szereplők igényes öltözéke, a jelmezek is felkeltették a kisgyerekek figyelmét. A pásztorjáték a „Szabad-e bejönni ide, betlehemmel?” kérdésre adott igenlő válasszal kezdődött. Ekkor a háttérből (az Úr asztala mögül) előjöttek a szereplők, az angyalok hozták a betlehemi templomot, a jól ismert karácsonyi éneket hallhattuk:

Mennyből az angyal lejött hozzátok,
pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menvén
lássátok, lássátok.
Istennek fia, aki született
jászolban, jászolban,
Õ leszen néktek üdvözítõtök
valóban, valóban.
Mellette vagyon az édesanyja,
Mária, Mária.
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent fia,
szent fia.

A pásztorok cihelődni kezdtek, indultak a gyermek Jézus látogatására.

Pásztorok, keljünk fel,

Hamar induljunk el

Betlehem városába;

Egy rongyos istállóba!

Siessünk ne késsünk,

Hogy még ezen éjjel odaérhessünk!

Mi urunknak tiszteletet tehessünk!

A folytatásban a beköszönés, indulás után láthattuk, hallhattuk a pásztorok tréfálkozását, a gyermek Jézusnak szánt ajándékok bemutatását, majd a búcsúzást.

Az előadás hatását, az átélt történet örömét mélyítette a Kishalacskás óvodások éneke (Túrmezei Erzsébet megzenésített verse), amellyel ők is megajándékozták a résztvevőket:

1.Messze földön minden népek, halljátok: Örök isten örömhírt küld hozzátok.      Nem akarja bűnben való vesztünket, Fiát küldte, hogy megváltson bennünket.

2. Szállj, örömhír, a világ négy tájára: Megfizetett értünk Isten Báránya.             Piros vére hullásával megváltott, És a mennyben szerzett nekünk országot.

3. Szálljon a hír, szálljon sebes szélszárnyon, Örömével, mint a galamb, úgy szálljon! Ó, siessünk mi is vígan hirdetni, Míg Jézusban békét talál mindenki!

A Nagyhalacskás gyerekektől köszönetképpen az előadásban már hallott Mennyből az angyal kezdetű éneket, valamint a Karácsonynak éjszakáján és az Ó gyönyörű szép….c. dalt hallhattuk.

A templomi gyerekkarácsonyozáskor az iskolások ajándéka, a jól kidolgozott, igényes előadás után    a Némethné Pötördi Zsuzsanna által nagy szeretettel sütött kalácsot vihették el és fogyaszthatták el az óvodások.

Az iskolások előadása személyessé, az óvodások számára átélhetővé tette Jézus születésének csodáját.

[ngg src=”galleries” ids=”14″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]