„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok:
és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”  Máté 11:29,30

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával és a Református Óvodák keret programjával összhangban, a helyi nevelési programunk elkészítésénél a keresztyén világkép kialakítását, a keresztyén erkölcs megalapozását, a Biblia ismeretet tartottuk szem előtt. A mindennapos áhítatok és az a tény, hogy az egész napot áthatja ez a légkör, a gyermekek személyiségének pozitív formálását segíti elő.

 

Hitre segíteni őket annyit jelent: életre nevelni. Az óvodai nevelés célját más formában, sajátos légkörben, az érzelmekre is hatva valósítjuk meg, ahol hangsúlyozódik a hit, a szeretet, a hála, a megbékélés. Az óvodás korú gyermekek életében az a legfontosabb, hogy szeretetet kapjanak, és biztonságban érezzék magukat nem csak a családban, hanem a nevelési intézményben is. Ez a családokkal szoros együttműködésre, kölcsönös tiszteletre, gyermeki aktivitásra építve érhető el, ezért a nyitottság és az őszintéség mellett a pozitív példa adására nevelünk, és közben testi, szociális, érzelmi és értelmi képességeiket egyéni differenciált módon fejlesztjük.
El kell fogadni a különbözőségeket, az egyéniség már jelentkező csíráit, és nem szabad ezeket lenyesve uniformizálni. Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének a szabad játék elsődlegességét tekintjük.

Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával és a Református Óvodák keret programjával összhangban, a helyi nevelési programunk elkészítésénél a keresztyén világkép kialakítását, a keresztyén erkölcs megalapozását, a Biblia ismeretet tartottuk szem előtt. A mindennapos áhítatok és az a tény, hogy az egész napot áthatja ez a légkör, a gyermekek személyiségének pozitív formálását segíti elő.

Hitre segíteni őket annyit jelent: életre nevelni. Az óvodai nevelés célját más formában, sajátos légkörben, az érzelmekre is hatva valósítjuk meg, ahol hangsúlyozódik a hit, a szeretet, a hála, a megbékélés. Az óvodás korú gyermekek életében az a legfontosabb, hogy szeretetet kapjanak, és biztonságban érezzék magukat nem csak a családban, hanem a nevelési intézményben is. Ez a családokkal szoros együttműködésre, kölcsönös tiszteletre, gyermeki aktivitásra építve érhető el, ezért a nyitottság és az őszintéség mellett a pozitív példa adására nevelünk, és közben testi, szociális, érzelmi és értelmi képességeiket egyéni differenciált módon fejlesztjük.
El kell fogadni a különbözőségeket, az egyéniség már jelentkező csíráit, és nem szabad ezeket lenyesve uniformizálni. Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszközének a szabad játék elsődlegességét tekintjük.