„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok:
és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”  Máté 11:29,30

Hálásan köszönjük a tavalyi 1%-os felajánlásokat fenntartó gyülekezetünk alapítványa számára, ennek köszönhetően az óvoda is nagyobb összegben részesült!

A Budafoki Református Keresztény Alapítvány (közhasznú) adószáma: 18053931-1-43
A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066

Technikai információ:
Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzünk az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2024. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megtehető.
Aki rendelkezik elektronikus tárhellyel (ügyfélkapu), a nyilatkozat a legegyszerűbb módon, elektronikusan nyújtható be:
* az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
* az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallásal együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 24EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.