„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok:
és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”  Máté 11:29,30

Szívecske csoport bemutatkozása

25 gyermekszív dobban a Szívecske csoportban, értük kalapál 3 felnőttszív, de ami a legfontosabb egy tiszta szív, Jézusé, életét adta értünk. Őt szeretnénk megismerni, az Ő tanításait szeretnénk befogadni, Istennek dicsőséget szerezni együtt közösen. Ebben segítenek a bibliai történetek, keresztyén énekek, versek.

Fő hangsúlyt kap közöttünk a közösségi értékek fejlesztése. Szeretetre, megbocsátásra, bocsánatkérésre, a másik elfogadására, a jó és rossz megkülönböztetésére törekszünk. Az erkölcsi normák, értékek átadása a célunk.

Kiemelt szerepet kap csoportunkban a differenciált nevelés, az egyéni bánásmód, hogy minden kisgyermek a neki megfelelő módon, sajátos ütemben fejlődhessen. Fontos számunkra az iskolai felkészítés, hogy a gyermekek biztos alapokkal lépjenek át az óvodából az iskolába.

Mindezek mellett egész nap szabadon játszunk, mesélünk, mondókázunk, sokat énekelünk. Naponta tornázunk azért, hogy egészségesek legyünk, finomakat eszünk, hogy nagyra nőjünk és erősek legyünk. Barkácsolni szoktunk, hogy a kezünk ügyesedjen. Együtt építünk a szőnyegen, társas játékot játszunk az asztalnál.

Igyekszünk egymást megismerni, hogy vidáman, szeretetben teljen az együtt töltött idő. Az óvodai szokásokhoz, szabályokhoz ragaszkodva következetesen egymásra odafigyelve neveljük egymást, felnőtt a gyermeket és gyermek a felnőttet.