„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok:
és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”  Máté 11:29,30

óvodatitkár

Óvodatitkár – Halacska Református Óvoda

A Halacska Református Óvoda – 1221 Budapest, Törley tér 3-4. – pályázat nélkül betölthető állást hirdet Óvodatitkár munkakör betöltésére. Az állás betöltéséhez szükséges a keresztyén világnézeten és szakmai ismereteken alapuló hivatástudat.

 

A köznevelési foglalkoztatott jogviszony időtartama:
Első évben határozott idejű

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

Munkavégzés helye:
1221 Budapest, Törley tér 3-4.

A munkakörbe tartozó, lényeges feladatok:
Az intézmény egyes gazdasági, pénzügyi, ügyviteli feladatainak ellátása, adminisztrációs és iratkezelési feladatok ellátása, részvétel munkaügyi feladatok szervezésében, az adatszolgáltatások teljesítésében való közreműködés, tanügyigazgatási feladatok és nyilvántartások ellátása. Kapcsolattartás családokkal, munkatársakkal, az óvodavezetéssel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv., valamint az ehhez kapcsolódó rendeletek az irányadók.

Munkatársaink számára ezen felül:

 • bérkiegészítést,
 • évente kétszeri jutalmat, cafeteria juttatást,
 • indokolt esetben albérlet támogatást,
 • szakmai továbbképzéseket,
 • étkezési támogatást,
 • az óvoda szakmai igényeihez illeszkedő továbbképzések 80%-os finanszírozását biztosítjuk.

Kinevezési feltételek:

 • középiskola/érettségi
 • egészségügyi alkalmasság,
 • büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen, továbbá az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 

Előnyt jelent:

 • Hasonló feladatellátásban, vagy adminisztrációs munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), adatbázis kezelő alkalmazás (pl. Eco-Stat) használata
 • Lelkészi ajánlás

 

Elvárt kompetenciák:

 • jó együttműködési készség,
 • önálló, precíz munkavégzés,
 • megbízhatóság,
 • jó kommunikációs és szervezőkészség

 

A kinevezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakképesítést és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;
 • fényképes szakmai önéletrajz (kérjük az e-mail cím és telefonszám feltüntetését), motivációs levél;
 • kinevezés esetén: 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglakozástól eltiltás hatálya alatt;
 • nyilatkozat arról, hogy a jelölt hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló kiválasztási eljárásban személyes adatai megismeréséhez.

 

A jelentkezés benyújtásának határideje:
2024.04.10.


 

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett dokumentumokat az óvoda vezetősége és a fenntartó testület vezetése bírálja el. A nyertes jelölt személyéről a vezetőség véleményének figyelembe vételével az intézmény vezetője dönt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
2024. május 1.

A jelentkezés benyújtásának módja:
Elektronikus úton Gyenes Krisztina Igazgató Asszony részére a halacskaovi@halacskaovi.hu e-posta címen

További információk: tel: 061/482-0225

vagy az óvoda honlapján: halacskaovi.hu