„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok:
és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”  Máté 11:29,30

Múzeumi látogatás

A Bárányka csoporttal a Magyar Nemzeti Múzeumban jártunk, ahol egy nagyon izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozáson vettünk részt, „Lovagi kalandok” címmel. A kaland három állomásból állt, melyeken próbákat kellett teljesíteni.

Ezt megelőzően az első állomáson egy mesét hallgattunk meg a lovagi korból, majd tarisznyát készítettünk, amibe a próbatételek során gyűjthettük a jutalmakat, kincseket.

A kaland során megismertünk három királyt, Zsigmondot, Mátyást és Lajost.

Feladataink közé tartozott, hogy az adott korszak királyával kapcsolatos próbákat kiálljuk, mint hogy megtaláljunk különböző állatokat, tárgyakat a kiállító teremben, illetve erőpróba során kezünkbe vegyük a lovagok öltözetének egy-két elemét, köztük a kardot. Mindezeket sikeresen teljesítve megszereztük a Kalandorok oklevelét. Végül pedig hamuban sült pogácsával is megvendégeltek bennünket a múzeum udvarán.