„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok:
és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”  Máté 11:29,30

Karácsonyi templomlátogatás

Karácsonyi templomlátogatás

„…és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt.” /Máté 2,9/

Az adventi időszak az elcsendesedés, a beteljesedett ígéretnek az ideje. Jézus születésével Isten bebizonyította, hogy megtartja szavát, elhozza az üdvösséget az emberek számára.

Azok az ünnepek, szokások, amikben részt vesznek a gyermekek, amikben szerepük van, sokkal jobban bevésődnek számukra. Ők is részesei lehetnek valami nem hétköznapi dolognak.

Hagyományainkhoz híven karácsony előtt több csoportban ellátogatunk fenntartó gyülekezetünk templomába, ahol a gyermekek közös áhítat keretében lelki útravalót kapnak erre az időszakra.

Az áhítat központjában a betlehemi csillag állt, mely elvezette a bölcseket Jézushoz, aki nekünk is fényes csillag, vezet bennünket ha eltévednénk.

A gyülekezet kórusa készült az óvodás gyermekeknek egy kis karácsonyi dalcsokorral, fuvolakísérettel.

A kórus előadása után a csoportok a közösen énekeltek, majd feldíszítették a karácsonyi fenyőfát az általuk készített díszeket. Ahogy sorra érkeztek a csoportok, úgy lett egyre díszesebb a fa.

A fa díszítés után közös „kincskeresésre” hívta Némethné Pötördi Zsuzsanna a gyermekeket. A templomban különböző helyeken el voltak rejtve a betlehemi jászolba tartozó állatok, melyet a gyerekeknek kellet megkeresni és a jászolba helyezni.

Zárásként a gyermekek újra körülállták a feldíszített fát és közös énekléssel búcsúztak. A gyülekezet nevében Zsuzsa néni minden csoportnak karácsonyi csomaggal kedveskedett.