„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok:
és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”  Máté 11:29,30

Hírlevél 2.

Lesz még 2020/21-es tanév

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem – így szól az ÚR -, jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és minden helyről, ahová szétszórtalak – így szól az ÚR -, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket.” (Jeremiás 29: 11-14.) Hisszük, hogy Istennek valóban jó terve van a jövőnkre nézve. Ami ugyancsak sok változást fog hozni, de ezek a változások nem a jelenlegi helyzetből fakadnak, hanem ennél korábbra nyúlnak vissza.

Az idei évünket munkaerőhiány miatt 9 csoporttal tudtuk elindítani, így óvodánkra is igaz volt az az ige, hogy: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.” (Máté 9:37) Istenre bíztuk ezt a helyzetet és reméltük, hogy a következő tanévben újra 10 csoporttal működhetünk. S ahogy az ige folytatódik: „…kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” úgy cselekedtünk. Meghallgatta könyörgésünket az Úr és három régi kollégánk – akik gyermekeikkel voltak otthon – visszatérésével, és egy új kolléga felvételével sikerül mind a tíz csoportot elindítanunk a 2020/21-es tanévben.

A megváltozott helyzet ellenére a felvételik is lezajlottak. Voltak, akikkel még személyesen is találkozhattunk, voltak, akikkel már csak telefonon beszélhettünk, de igyekeztünk minden családdal személyesen is beszélgetni, ismerkedni. Több olyan gyermek volt, akik más kerületből jelentkeztek, vagy olyanok, akik még nem lesznek 2,5 évesek szeptemberben. A kerületi arányok és az óvodai nevelésre való érettség tekintetében volt olyan gyermek, aki a 2020/21-es évre nem, de reményeink szerint majd a következő nevelési évre már fel tudunk venni. Ezen számok miatt alakult ki az a helyzet, hogy van még helyünk a kiscsoportokban.

Emellett egy más jellegű változást is elő kellett készítenünk a jövőre nézve. Az előző években az óvodai tiszta csoportokból (kiscsoport, középső csoport, nagy csoport) vegyes életkorú csoportok alakultak, melyeket szerettünk volna újra homogénné alakítani. Ehhez voltak olyan csoportok, ahol összevontuk az azonos korosztályba tartozókat, és a felvételik során is tájékoztattuk a hozzánk jelentkezőket, hogy óvodánkban tiszta csoportokkal fogunk működni. Természetesen ez egy hatalmas változás, amit csak úgy egyről a kettőre nem lehet megtenni, így lesznek még vegyesebb korosztályú csoportok a következő évben, de szeretnénk, hogy a következőkben ezek a csoportok is egy korosztályossá válnának.

Ezen alakulások nagy örömünkre arra adtak lehetőséget, hogy a 2020/21-es tanévben két kiscsoportot is tudjunk indítani.

Hálásak vagyunk, hogy a kollégáinkkal, a felvételivel és a sok újdonsággal járó döntéseket, és feladatokat egységben tudtuk meghozni, elvégezni. Reméljük, hogy a nyári pihenések alatt feltöltődve, új erővel és sok ötlettel gazdagodva kezdhetjük meg szeptemberben az „új évet”.

                                                                                                          Heiligermann Zsófia