„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok:
és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”  Máté 11:29,30

Beiratkozás


Kedves Szülők!

Intézményünkbe felvett gyerekeket beiratkozása 2021. augusztus 30.-31-én délelőtt 9:00 és 10:00 óra között, valamint délután 12:00 és 15:00 óra között.

Tisztelettel kérjük a járványhelyzet bizonytalan alakulása miatt a beiratkozásra, csak az egyik szülő jöjjön!

Szükséges közokiratok, dokumentumok amennyiben a jelentkezéskor nem adták le:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy személyazonosító igazolványa, TAJ kártyája, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték)
  • a szülő személyazonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

Fontos, amennyiben a gyermek lakcím adatai változtak a felvételi szándéknyilatkozatkor leadottakhoz képest, akkor azt is kérjük magukkal hozni.

Köszönettel,

az óvoda vezetősége