• Törley tér épületeTörley tér épülete

    Csoportjaink

    Két helyszínen összesen 10 csoport várja az óvodáskorúakat!


Azon a kicsiny szigeten, ahol a gyermekek az óvodában élnek sok szeretettel, szakértelemmel szeretnénk elültetni bennük azt a magot, amely igazán értékes emberré, személyiséggé formálja őket a társadalomnak. Célunk, hogy hasznos, értéknövelő állampolgárokat neveljünk, hogy az ismeretek és az egyéniségük által helyt tudjanak állni a világban az ellőttük álló feladatokban.

Az óvodai nevelésünk célja, hogy a gyermekek ismerjék meg a teremtő Isten csodálatos műveit, találjanak rá az útra, mely az Úr Jézushoz vezet. Alakuljon ki bennük a helyes önértékelés, és értékrend, bontakozzék ki, a környezetükben jól eligazodó, sokoldalú, boldog, harmonikus személyiség. Alakuljon ki a gyermekekben a természet iránti pozitív érzelmi kötődés, a környezettudatos magatartás, hogy majd egyéni, életkori sajátosságaikat figyelembe véve, komplex képesség fejlesztéssel, a lassú és folyamatos átmenet biztosításával alkalmassá váljanak az iskolába való beilleszkedésre.