„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok:
és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”  Máté 11:29,30

Azon a védett helyen, ahol az óvodásaink élnek, szeretettel és szakértelemmel szeretnénk a Mindenható által ültetett magot úgy gondozni, hogy abból majd Istennek tetsző ember sarjadjon. Célunk, hogy hasznos, hazánk és közösségeink számára értékes állampolgárokat neveljünk, hogy az ismereteik és az egyéniségük segítse helytállásukat a világban.
Az óvodai nevelésünk célja, hogy a gyermekek ismerjék meg a teremtő Isten csodálatos műveit, találjanak rá az útra, mely az Úr Jézushoz vezet. Alakuljon ki bennük a helyes önértékelés és értékrend, bontakozzék ki a környezetükben jól eligazodó, sokoldalú, a közösséget szolgáló, harmonikus személyiség. Erősödjön a gyermekekben a természet iránti tisztelet és kötődés, a környezettudatos magatartás. Nem utolsó sorban egyéni, életkori sajátosságaikat figyelembe véve, komplex képesség fejlesztéssel, a lassú és folyamatos átmenet biztosításával alkalmassá váljanak az iskolai életre.