„Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok:
és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.”  Máté 11:29,30

Pünkösdi ünneplés

Pünkösd – húsvét és karácsony után – a harmadik legnagyobb keresztény ünnep.

A magyar pünkösdi szokások elsősorban a keresztény ünnephez kapcsolódnak, de az ünneplés egyes elemei régebbi időkre nyúlnak vissza.
A gyönyörű tavaszi, napos időben az óvoda örömmel készült a pünkösdi hagyományok ápolására. Ági néni kiemelte, mennyire fontos keresztény életünkben a pünkösd, a Szentlélek kiáramlásának az ünnepe. Jézus lelke a Szentlélek formájában ezen a napon öntötte el az apostolokat. Ezután mindenkinek el tudták mondani Jézus tanítását.

A keresztény emlékek felelevenítése után Ági néni vezetésével a pünkösdi hagyományok felélesztése volt a célunk. Az Ácintos-pácintos kezdetű dal után megkérdezte, hogy szabad e pünkösdölni, mire az egész óvoda hangosan válaszolta rá, hogy igen.

A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve körjátékokkal, páros forgásokkal, énekekkel, mondókák összefűzésével ünnepelték a pünkösdi népszokásokat.

 

Felvégi Bernadett