Állás

Halacska Refortus Óvoda
óvodapedagógust keres

 

A jogviszony időtartama:
Az első évben határozott idejű: 2018. augusztus 1-től

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

 • 1221 Budapest, Törley tér 3-4.
 • 1225 Budapest, Bartók Béla út 4.

A munkakörbe tarto, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok elvégzése

Illetny és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskolai végzettség
 • Elsősorban hitét gyakorló óvodapedagógust keresünk

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Diploma,
 • Önéletrajz,
 • Motivációs levél,
 • Lelkész ajánlás,
 • Erkölcsi bizonyítvány (felvétel esetén).

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. 06. 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikusan: 

 • reformatus@bfok.t-online.hu
 • halacskaovi@halacskaovi.hu

További információ:
06-1-482-0224