Állás

Halacska Refortus Óvoda
óvodapedagógust keres

 

A jogviszony időtartama:
Az első évben határozott idejű.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős

A munkavégzés helye:

  • 1221 Budapest, Törley tér 3-4.
  • 1225 Budapest, Bartók Béla út 4.

A munkakörbe tarto, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok elvégzése

Illetny és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskolai végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Diploma,
  • Önéletrajz,
  • Motivációs levél,
  • Lelkész ajánlás,
  • Erkölcsi bizonyítvány (felvétel esetén).

A pályázat benyújtásának határideje:
Folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikusan: 

  • reformatus@bfok.t-online.hu
  • halacskaovi@halacskaovi.hu

További információ:
06-1-482-0224